Autót vennél és hitelre van szükséged? Mi megoldjuk.

Megfinanszírozható járművek:

 • Új- és használt gépjármű (személygépkocsi, 3,5 tonnáig kishaszongépjármű, motorkerékpár, robogó, quad)
 • A használt gépjárműnek eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:
  • A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor legfeljebb 16 év, a kishaszongépjárműé 14 év lehet;

A futamidő végén a személygépjármű kora nem lépheti túl a 18, kishaszongépjárművek esetén pedig a 15 évet. A gépjármű kora a finanszírozási szerződés megkötésekor személygépjármű esetén zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 16 év, kishaszongépjármű esetén zártvégű pénzügyi lízingnél legfeljebb 14 év lehet.
A futamidő végén a gépjármű kora nem lépheti túl személygépjármű esetén zártvégű pénzügyi lízingnél a 18 évet, kishaszongépjármű esetén zártvégű pénzügyi lízingnél a 15 évet.

Ki lehet az ügyfelünk?

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy.
 • Magyarországon bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások.

A választható finanszírozási konstrukciók:

 • Természetes személyek: zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing.
 • Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek): zárt- és nyíltvégű pénzügyi lízing

Finanszírozási konstrukciók jellemzői:

 • A pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában marad a finanszírozott eszköz.
 • Nyílt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végéig a lízingbeadó tulajdonában lesz az eszköz, azonban a futamidő végén a lízingbevevő az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • 1. maradvány értéken megvásárolja, és így a tulajdonába kerül az eszköz,
  • 2. megjelöl egy harmadik felet, aki a maradványérték megfizetését követően tulajdonjogot szerezhet,
  • 3. visszaadja a Banknak lízingelt eszközt.

Biztosítási feltételek:

 • Normál (casco köteles) konstrukció: a finanszírozó a futamidő végéig a gépjárműre teljes körű, a finanszírozás lejáratáig érvényes casco biztosítás megkötését írja elő (a biztosítás biztosítottja a Merkantil Bank).
 • Casco-mentes konstrukció: kamatfelár mellett nem szükséges casco biztosítást kötni a finanszírozott gépjárműre. Ilyen - a cascokötelesnél drágább - konstrukció választásakor mérlegelni kell, hogy az ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén helyt kell állnia a finanszírozó felé szerződés szerinti tartozásának erejéig.

Milyen futamidővel vehető igénybe a finanszírozás?

 • A futamidő természetes személyek esetén a finanszírozás folyósításától számított 12-től akár 84 hónapig terjedhet, míg
 • jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nemtermészetes személyek) esetén a maximális futamidő 96 hónap is lehet.

Finanszírozás devizaneme:

 • forint

Maximális finanszírozási összeg (millió Ft):

Saját rész (önrész)SzemélygépkocsiKishaszongépjárműMotorRobogók és Quad
Új0-2 éves2-5 éves5-8 éves8 év felettÚj0-2 éves2-5 éves5-8 éves8 év felettÚj0-2 éves2-5 éves5-8 éves8 év felettÚj
20-29,99%14,09,07,06,04,013,08,06,05,03,04,03,02,52,0-1,5
30%-tól15,010,08,07,05,014,09,07,06,04,05,04,03,53,03,01,5

A minimális önrész (saját rész) aránya:

A finanszírozás alapjaTermészetes személyek részérőlJogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (nem természetes személyek) részéről
hitel (kölcsön) eseténpénzügyi lízing eseténpénzügyi lízing esetén
forint25%20%20%

Forintban fix törlesztőrészletű változó futamidejű konstrukció


Ennél a finanszírozási konstrukciónál az ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek összege nem, csak a száma változik, figyelembe véve a felmerült kamatkülönbözetet és az árfolyamkonverziót is tartalmazó árfolyam-különbözetet (törlesztőrészlet-különbözet). (Amennyiben a meghosszabbodott futamidő eléri a jogszabályban maximálisan megengedett 84 hónapszámot, a törlesztőrészlet-különbözet összege kiterhelésre kerül.)

Milyen kockázata van a finanszírozásnak?


Forint és deviza alapú változó kamatozású finanszírozási konstrukció esetén az ügyfélnek kell viselnie a finanszírozótól független, hazai, illetve nemzetközi pénzpiaci környezet változása miatt jelentkező kamatváltozások következményeit (kamatkockázat). A futamidő során a kamatok a Merkantil Referencia Kamat változásának függvényében módosulhatnak. Deviza alapú finanszírozási konstrukció esetében a kamatkockázaton túl a devizaárfolyamok változásából eredő árfolyamkockázat hatását, és a vételi és eladási árfolyam eltéréséből adódó költséget is teljes egészében az ügyfélnek kell viselnie. Leendő ügyfeleinknek mérlegelnie kell, hogy e kockázatok miatt a fizetendő törlesztőrészletek összege ? törlesztőrészlet-különbözet formájában - a futamidő alatt növekedhet.
Javasoljuk természetes személy ügyfeleiknek, illetve leendő szerződő feleiknek, hogy a felelős hitelfelvételi döntéshez fontolják meg a háztartásuk teljes teherviselő képességét, vegyék figyelembe a háztartásukban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Partnereink igény szerint segítséget nyújtanak az ügyfél, illetve leendő szerződő fél teherviselő képességének felméréséhez a háztartási költségvetés-számító program használatával.
A megalapozott döntéshez segítséget nyújthat a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ tájékoztatója az ott szereplő termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások (pl.: hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak).

Magatartási Kódex

A Merkantil Bank Zrt. tájékoztatja az Ügyfeleket, hogy a megkötendő szerződéssel érintett tevékenységére vonatkozóan – fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény 2. § i) pontjában meghatározott Magatartási Kódexnek vetette alá magát.